Nybro

http://kartor.eniro.se/m/aI6n9        http://sv.wikipedia.org/wiki/Nybro           

Från Projekt Runeberg

Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 20. Norrsken – Paprocki / 
Nybro, köping och (enl. k. br. 25 apr. 1879) e
sen kommun i Kalmar län, Södra Möre härad, Madesjö
kyrkoförsamling. 1,953 inv. (1912). Taxeringsvärde
å fastigheter 1,967,900 kr. (1912). hvaraf 95,000
kr. å jordbruksfastighet. Köpingen, med station å
Kalmar-Emmaboda järnväg, är utgångspunkt for järnvägen
till Säfsjöström samt har läkare (extra prov.-läkare),
apotek, afdelningskontor af Skånska handelsbanken
och Bank-a.-b. Södra Sverige samt Madesjö och
Örsjö kommuners sparbank (1871) äfvensom kommunal
mellanskola med dimissionsrätt till realskolexamen. I
och omkring köpingen ha utvecklat sig en rätt
liflig handel och någon fabriksverksamhet. 1911
funnos 28 handlande med 39 biträden och med
en inkomst af rörelsen af 52,600 kr. och 13
fabriker med 200 arb. och ett tillverkningsvärde
af 450,660 kr., hvaraf största värdena kommo på en
tändsticksfabrik, en mek. verkstad och formfabrik och
ett glasbruk. S. å. voro N:s inkomster 77,758 kr.,
utgifter 72,363 kr., tillgångar 378,032 kr., skulder
136,844 (dessa siffror gälla endast skolväsen och
fattigvård; de kyrkliga ärendena äro gemensamma med
Madesjö församling); utdebitering kr. 4,35 (äfven
inberäknadt for kyrkliga ändamål). Platsen fick
köpingsrättigheter genom k. br. 3 febr. 1865. Invid
köpingen ligger (sedan 1883) en mycket besökt
kallvattenkuranstalt, belägen på torr grusgrund
med högvuxen barrskog (omkr. 90 m. ö. h.) och
utrustad med flera slags bad: varma bad, elektriska
ljusbad, Nauheimbad med flytande kolsyra m. m. Två
järnkälior. Badläkare under säsongen (l juni -början
af sept.). Wb£. Ln.

Lämna ett svar